Skip to content
Senioren
Bondslidmaatschap35,00
Deelname jeugdcompetitie40,00
Deelname recreantencompetitiie35,00
Deelname seniorencompetitie45,00
Deelname voorjaarscompetitie35,00
Basiscontributie junior met 1 training per week197,00
Basiscontributie junior met 2 trainingen per week251,00
Contributie overgangsgroep junior naar Senior*286,00
Basiscontributie Senior235,00
Contributie volgens speciale afspraak35,00
Deelname 1 training per week88,00
Deelname 2 trainingen per week134,00
Bijdrage veren shuttles t.b.v. training53,00
Competitie volgens spec. Afspraak - competitie (Studentenlidmaatschap)**134,00
Contributie senior lid 2e vereniging***109,00

Alle contributiebedragen zijn per seizoen van eind augustus tot eind mei.
Bij aanmelding gedurende het seizoen worden de bedragen pro rato aangepast.

*Overgangsregeling Jeugd naar Senioren;

Basisregel: speler die in het lopende seizoen de leeftijd van 18 jaar bereikt valt onder de overgangsregeling Jeugd/Senioren.
Als overstap al op een jongere leeftijd plaatsvindt (meetrainen met senioren, seniorencompetitie spelen) dan geldt het overgangstarief voor maximaal 2 jaar. Na 2 jaar gaat het jeugdlid dan over naar het seniorentarief, mits de speler in het 2e jaar niet al 18 jaar is.

Dus:
1. Overgangstarief voor alle spelers die tijdens het seizoen 18 jaar worden.
2. Overgangstarief voor alle spelers die bij de senioren gaan spelen, trainen of competitie spelen, voor maximaal 2 jaar tot en met het seizoen dat ze 18 jaar worden.

**Voorwaarden Studentenlidmaatschap

 • Specifiek bedoeld voor studenten.
 • De aanvrager dient in principe doordeweeks elders te trainen om het voor de competitie vereiste niveau te behouden.
 • De aanvrager dient een uitwonend student te zijn.
 • De aanvraag moet voor 1 mei voorafgaand aan het competitieseizoen worden gedaan.
 • De aanvrager is op het moment van de aanvraag 3 jaar of langer lid van Invictus.
 • Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan:
  • Competitiewedstrijden
  • Interne clubtoernooien. De bijdragen voor deze toernooien blijven wel verschuldigd.
 • Het deelnemen aan trainingen en/of vrije speelavonden is uitgesloten.
 • Indien het team van de aanvrager de competitiewedstrijden met veren shuttles speelt, zal hiervoor door de aanvrager de standaardbijdrage verschuldigd zijn.

***Voorwaarden lidmaatschap Senior – lid 2e Vereniging

 • Specifiek bedoeld voor leden die bij meerdere verenigingen spelen
 • De speler heeft dan een bondslidmaatschap bij een andere vereniging
 • De speler moet aantonen dat hij/zij via een andere vereniging lid is van de bond
 • De aanvraag van dit lidmaatschap moet voor 1 mei voorafgaand aan het seizoen worden gedaan
 • Het lidmaatschap geeft recht op vrijspelen bij Invictus
 • De speler speelt recreatief
 • Acceptatie lidmaatschap na beslissing door bestuur.
Back To Top
Zoeken