Skip to content

Uitnodiging Algemene ledenvergadering woensdag 17 juni 2020

Beste leden van Invictus, beste ouder/verzorger,

Hierbij de officiële uitnodiging voor de:

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BC INVICTUS
WOENSDAG 17 JUNI 2020 sporthal De Duikelaar
aanvangstijd: 20:00 uur

Als bijlage hebb ik de agenda voor de vergadering, de diverse jaarverslagen van het seizoen 2019-2020 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2019, toegevoegd.

Het Financieel Verslag van 2019-2020, de Begroting voor het seizoen 2020-2021 en het voorstel inzake compensatie contributie van het afgelopen seizoen worden tijdens de vergadering uitgedeeld.

Tevens ontvangt u hierbij de al eerder aan alle leden verstuurde, belangrijke brief van het Bestuur over de contributieverhoging (gedateerd 1 februari 2020).

De vergadering is beperkt opengesteld met een max. aantal bezoekers van 30 (1 persoon per gezin).

Graag aanmelden op info@invictusbc.nl. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Bestuur en ereleden hebben voorrang.

Er zijn geen drankjes en koffie beschikbaar.

Het is niet mogelijk de vergadering online te volgen.

Zoals u zult begrijpen : bij klachten, zoals verkoudheid, hoesten, verhoging en verlies van reuk of smaak bent u niet welkom op deze vergadering.

Met vriendelijke groeten,

namens Bestuur BC Invictus
Ellen Kranendonk

Back To Top
Zoeken